Aktuality

Q2 2022
Probíhají přípravné práce na dodávku 2. etapy dopravníkové techniky (dopravník bateriových modulů) ve Škoda Auto a.s. - Mladá Boleslav


Q2 2022
Probíhá testovací provoz technologie zásobník + dopravník bateriových modulů ve Škoda Auto a.s. - Mladá Boleslav


Q2 2020
Probíhají montážní práce na automatickém SRF manipulátoru - Cauldon UK


Q1 2022
Probíhají montážní práce na dodávku 2ks automatických SRF manipulátorů pro Chemcomex - Přerov.


Q1 2022
Probíhají montážní práce na automatickém SRF manipulátoru pro Beumer - Märker Zement (DE)


Q1 2022
Probíhá oživení automatického SRF manipulátoru pro Schenck - Turecko


Q4 2021
Probíhá oživení automatického SRF manipulátoru pro DiMatteo - Couvrot (FR)


Reference

Rychlý kontakt

SIMO-CZ s.r.o.
Libčany 248
503 22 Libčany

IČO: 27464016
DIČ: CZ27464016

tel: +420 495 070 070
@: simo-cz@simo-cz.cz


Najdete nás zde

Studie proveditelnosti


Každý projekt začíná úvahou nad technickým řešením a finančními náklady. My v SIMO-CZ věříme, že vhodným technickým řešením lze dosáhnout minimalizace finančních nákladů. Čím dříve jsou optimální technická řešení zvolena, tím méně změn je nutných v průběhu projektu . Proto nabízíme diskuzi nad Vašimi záměry již v ranných stádiích projektů a následné zpracování studie proveditelnosti.

Základní model koncepce řešení ve 3D poskytuje dobrou představu o technologii, jejich funkcích a návaznostech.

Investor je často nucen rozhodovat mezi několika možnými technickými řešeními. Zpracovaná studie zahrnuje nejen prvotní pořizovací náklady, ale i dlouhodobé náklady na obsluhu, údržbu, spotřebu energií, náklady na opotřebitelné díly v průběhu provozu, atd.


asd asd asd